Методичне об'єднання вчителів художньо-естетичного

та оздоровчого циклу


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ

Вчителям трудового навчання:

 • використовувати сучасні інтерактивні технології на уроках трудового навчання.
 • залучати учнів до науково-дослідницької діяльності.
 • створювати умови для обдарованих дітей.
 • створювати атмосферу співпраці, взаємодії.

Вчителям музики:

 • виховувати музично-естетичний смак.
 • висвітлювати роль культурної організації учнів в сфері соціального вираження.
 • проводити роботу з учнями, які застосовуються в сучасному музичному мистецтві.

Вчителям  художньої  культури:

 • залучити учнів до співпраці з театральними, хореографічними студіями.
 • виховувати любов до художньої культури засобами сучасних концепцій освіти.

Вчителям фізичної культури:

 • формувати позитивне ставлення та інтерес до фізичної  культури, спорту, Олімпійського руху та здорового способу життя.
 • збагачувати учнів знанням щодо Олімпійського руху.
 • формувати звичку самостійно займатися спортом.
 • Впроваджувати інноваційні технології  з розвитку здорової особистості.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ

2020-2021 н.р.

1. Проведення олімпійського тижня.

                                                                                        Вчителі фізичної культури.

                                                                                         (вересень)

2. Проведення позакласного заходу «Ні, наркоманії!»

                                                                                        Вчитель Байдак Г.Г.

                                                                                        (грудень)

3. Участь шкільних команд в міських змаганнях з різних видів  спорту.

                                                                                        Вчителі фізичної культури.

                                                                                       (по плану)

4. Свято «Віват талант!»

                                                                                        Вчитель ОМ Номіровська Г.В.

                                                                                       (грудень)

5. Виставка-конкурс творчих робіт.

                                                                                        Вчитель Білоногов І.А.

                                                                                        (січень)

6. Участь в турнірах майстринь.

                                                                                        Вчитель Кусайко Н.С.

                                                                                       (березень)

7. Проведення методичного тижня.

                                                                                        Вчителі об’єднання.

                                                                                       (квітень)

8. Закриття шкільної олімпіади.

                                                                                        Вчителі фізичної культури.

                                                                                       (травень)

 

9. Участь в уроці - спектаклі  «Захистимо себе від коронавірусу»

                                                                                        Вчитель  Березіна О.В.

                                                                                       (вересень )


 

Тематика засідань методичного об’єднання на 2020-2021 н.р

 

Засідання №1(вересень 2020 н.р.)

 1. Аналіз роботи об’єднання за минулий рік.
 2. Затвердження плану роботи МО на 2020-2021н.р.
 3. Обговорення:
 • питань нормативно-правового забезпечення на 2020-2021 н.р.,
 • програми обласного науково-методиного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної  особистості в освітньому просторі Нової української школи»
 • програми міського науково-методиного проекту «Формування життєвої компетентності особистості в умовах інноваційного освітнього простору»
 • програми шкільного науково-методиного проекту «Використання можливостей сучасного освітнього середовища для розвитку само ефективної особистості»
 • програму проекту методичного об’єднання вчителів праці, фізкультури, музики «Розвиток мотивації до освіти та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до організації навчального процесу»

 

Засідання №2 (листопад 2020 н.р. )

1.Педагогічне управління самостійною роботою учнів в умовах дистанційного навчання.

                                                                                                      Вчитель ОЗ Березіна О.В.

2.Методи і прийоми дистанційного навчання (досвід карантину).

                                                                                                      Вчитель ОЗ Чернова Н.Г.

 

Засідання №3(січень 2021 н.р.)

1.Використання ігрових гейм- та арт- технологій з метою стимулювання пізнавального інтересу учнів на уроках мистецтва

                                                                                                     Вчитель художньої культури Шепель О.В.

2.Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів з використанням ІКТ на уроках образотворчого мистецтва

                                                                                                     Вчитель образотворчого мистецтва Номировська Г.В.

3. Дихальна гімнастика Г.Бутейко на уроках фізичної культури

                                                                                                     Вчитель фізичної культури Лавриненко О.І.

 

Засідання №4 (березень 2021 н.р.)

1.Метод дослідження функціонального стану учнів на уроках фізичної культури

                                                                                                     Вчитель фізичної культури Байдак Г.Г.

2.Проєктна діяльність учнів як форма самостійної роботи в умовах дистанційного та змішаного навчання

                                                                                                    Вчитель праці Білоногов І.А.

 

Засідання №5 (квітень 2021 н.р.)

1.Партнерська взаємодія школи і сім’ї,підтримка дитини в освітньому середовищі

                                                                                                   Вчитель фізичнох культури Скриннік В.М.

2.Про порядок завершення навчального року та проведення ДПА у  навчальному закладі.

                                                                                                  Вчитель праці Кусайко Н.С.


 

Аналіз роботи

вчителів  методичного об’єднання праці, мистецького циклу

та фізичного виховання за  2019-2020 н.р.

      Вчителі методичного об’єднання праці, музики  та фізичного виховання  в 2-му семестрі продовжували працювати над проблемою «Формування гуманістичного середовища на уроках праці, фізичної та художньої культури, основ здоров’я, музики та малювання.

        Вчителі МО приділяли  велику увагу збереженню здоров’я учнів  старших класів, вихованню працездатної та здорової особистості,розвивали творчі здібності школярів, їх  роль в  культурній  організації  сфери соціального вираження.

        Розвиваючи творчий досвід у дітей  як формування особистості , вчителі праці та мистецького циклу давали можливість обдарованим дітям одержувати перемогу в шкільних і міських турнірах.

       За планом семестрової роботи об’єднання  на засіданнях були розкриті  такі питання:

 • вчитель Кусайко Н.С.  розкрила питання комп’ютерізації  навчального процесу як одного з найбільш перспективного напрямів підвищення освіти.
 • вчитель  Тараненко Л.І .продовжила  знайомити  колег з особливостями проведення уроків музики.

МО під час карантину активно включилось в  роботу по виконанню навчальних програм  відповідно наказам МОН України.

 

Керівник  МО                                                                                                                  Кусайко Н.С.