Фінансова звітність І квартал 2020 року

Form_2dc (1) Звіт про фінансові результати

Form_f_d10 (1) Пояснювальна записка

Form_f_d19 (1) Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованності

Form_f_d20 (1) Довідка про спрявування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати затвердж. законоо України

Form_f_d26 (1) Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у формі 7д,7м

Form_f1dc (1) Баланс

Form_f2 (2)

Form_f2 (3)

Form_f4_1 (2) Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f4_1 (3) Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f4_2 (1) Звіт про надходження і використання коштів отриманнихза іншими джерелами власних надходжень

Form_f4_3 (1) Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f7 (11) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (12) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (13) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (14) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами