Фінансова звітність І квартал 2020 року

Form_2dc (1) Звіт про фінансові результати

Form_f_d10 (1) Пояснювальна записка

Form_f_d19 (1) Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованності

Form_f_d20 (1) Довідка про спрявування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати затвердж. законоо України

Form_f_d26 (1) Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у формі 7д,7м

Form_f1dc (1) Баланс

Form_f2 (2)

Form_f2 (3)

Form_f4_1 (2) Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f4_1 (3) Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f4_2 (1) Звіт про надходження і використання коштів отриманнихза іншими джерелами власних надходжень

Form_f4_3 (1) Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f7 (11) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (12) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (13) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (14) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами


Фінансова звітність ІI квартал 2020 року

Form_2dc  ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Form_f_d10 Пояснювальна записка

Form_f_d19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Form_f_d20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

Form_f_d26  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які невідображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт(про заборгованість за бюджетними коштами)

Form_f1dc Баланс (7)

Form_f2 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду)

Form_f2 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду1

Form_f4_1 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги)

Form_f4_1 3BiT про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 1

Form_f4_2 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Form_f4_3 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 1

Form_f4_3 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Form_f7 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 1

Form_f7 (Звіт про заборгованість за бюджетними коштами) (2)

Form_f7 (Звіт про заборгованість за бюджетними коштами)

Form_f7 (Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Form_f7 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами


Фінансова звітність ІІI квартал 2020 року

Form_2dc ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Form_f_d10 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Form_f_d19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Form_f_d20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затвер...

Form_f_d26 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які нєвідображаються у ф...

Form_f1dc Баланс

Form_f2 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2)

Form_f2 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Form_f4_1 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги)

Form_f4_1 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2)

Form_f4_2 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень)

Form_f4_3 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Form_f4_3 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(З)

Form_f4_3 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Form_f7 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2)

Form_f7 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (З)

Form_f7 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (4)

Form_f7 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Form_f7 3BiT про заборгованість за бюджетними коштами (5)