Методичне об'єднання вчителів фізико-математичного циклу


ЗАВДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ

Методичне об’єднання продовжує роботу над реалізацією науково – методичного проекту «Вдосконалення системи викладання на розвиток соціальних компетенцій особистості учнів»

Мета фізико-математичної освіти: забезпечити розвиток учнів шляхом засвоєння знань з предметів; формувати фізико –математичну грамотність особистості з метою її соціалізації та профілізації

Основне завдання МО вчителів – сформувати компетентну особистість, здатну:

 • розпізнавати проблеми, що виникають в навколишньому середовищі і які можна вирішити, маючи відповідні знання;
 • формулювати ці проблеми використовуючи одержані знання;
 • аналізувати використані методи розв’язання поставлених завдань;
 • створити оптимальні умови для розвитку особистості кожного учня; формувати творчий підхід до навчання;
 • здійснювати підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах та конкурсах;
 • використовувати сучасні педагогічні технології для налаштування та  реалізації нових розвиваючих технологій;
 • здійснювати допрофільну підготовку, реалізовувати навчання у профільних класах;
 • вивчати і популяризувати досвід  творчих педагогів міста, ППД  вчителів області;
 • прищеплювати учням інтерес до наукових досліджень;
 • удосконалювати структуру методичної роботи;
 • організовувати підтримку вчителям під час атестації.

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ

1. Діагностичні контрольні роботи з математики в 5 – 11 класах.                            (вересень)

2. Періодичність перевірки зошитів, дотримання орфографічного режиму з предметів фізико – математичного циклу

3.  Проведення олімпіад з математики, фізики та інформатики.                       (жовтень – грудень)

4. Проведення  семестрових контрольні роботи з математики, фізики.            (грудень, травень)

5. Тиждень математики, фізики та інформатики.                                               (листопад)

6. Проведення відкритих уроків та позакласних заходів з предметів фізико – математичного циклу. (на протязі року)

7. Участь у методичному тижні.

8. Провести роботу з учнями щодо залучення їх в МАН.                                         (вересень, жовтень)

9. Відпрацювання системи застосування комп’ютерних технологій на уроках фізико – математичного циклу.  (на протязі року)

10. Прийняти участь в Міжнародному конкурсі «Кенгуру 2020 – 2021»,  «Альтус», «Мультитест», «Левеня».

11. Організація роботи з предметів фізико-математичного циклу в онлайн та офлайн режимах.  (під час карантину)


Тематика засідань на 2020-2021 н.р

 

І ЗАСІДАННЯ (ВЕРЕСЕНЬ)

1. Про підсумки роботи МО за 2020-2021  навчальний рік.            (Ступак Л.Д.)        

2. Вивчення та аналіз нормативних та науково-методичних  документів:

 • методичні рекомендації МОН щодо організації навчально-виховного процесу на уроках фізико-математичних дисциплін;
 • інструкція з ведення ділової документації;
 • кретерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11 класів;
 • ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів ЗНЗ»;
 • календарно-тематичне планування уроків фізико-математичних дисциплін. (Ступак Л.Д)

    3.   Розгляд та обговорення результатів ЗНО за 2020-2021 навчальний рік. (члени МО)

    4.  Підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських  редметних олімпіад. (члени МО)

    5.  Поповнення шкільного сайту матеріалами методичного об'єднання.  (члени МО)

  6.  Підготовка до проведення тижня фізико-математичних дисциплін. (члени МО)

ІІ ЗАСІДАННЯ (ЛИСТОПАД)

1. Використання елементів STEAM освіти на уроках фізико-математичного циклу. (Бернікова А.В.)

2. Організація дистанційного та змішаного навчання в умовах пандемії. (Ротар І.О., члени МО)

3. Проєктна діяльність учнів як умова підвищення якості навчального процесу з математики. (Гриценко Л.В.)

4. Проведення шкільних олімпіад з предметів фізико-математичного циклу. (Гриценко Л.В.)

5. Проведення тижня фізико-математичних дисциплін.     (члени МО)

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ (СІЧЕНЬ)

1. Формування пізнавальної мотивації в педагогічній діяльності. (Заліпуха Т.І.) 

2. Роль предметів    природничо-математичного циклу в становленні особистості здобувача освіти. (Божкевич О.П)

3. Формування  у здобувачів освіти навиків  самостійного    пошуку інформації під час викладання предметів фізико-математичного циклу. (Пророк С.М.)

4. Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предметів фізико-математичних дисциплін. (члени МО)

5. Підсумки  проведення  ІІ  етапу  Всеукраїнських   шкільних олімпіад. (Голова МО)

ІV ЗАСІДАННЯ (БЕРЕЗЕНЬ)

1. Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до ДПА, ЗНО. (члени МО)

2. Проблеми розвитку творчості вчителів та здобувачів освіти в умовах соціалізації особистості. (Ступак Л.Д.)

3. Онлайн-бібліотека – сучасний інструмент обміну професійним досвідом. (Клюка З.І.)

4. Психологічна підтримка 11-класників на етапі завершення шкільного навчання. (члени МО)

V ЗАСІДАННЯ (ТРАВЕНЬ)

1. Підсумки роботи методичного об'єднання за 2021-2022 навчальний рік:

 • аналіз виконання навчальних програм членами методичного об'єднання;
 • звіт вчителів методичного об'єднання про самоосвітню діяльність. (Голова МО, члени МО

2. Вироблення рекомендацій до плану роботи методичного об'єднання на наступний навчальний рік. (члени МО)

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій, наказів, листів МОН України щодо організації закінчення навчального року. (заступник директора з освітнього процесу Гурська І.Й.)