Методичне об'єднання вчителів іноземних мовОбласний науково-методичний проєкт

«Педагогічні стратегії розвитку 

самоефективної особистості в освітньому 

просторі Нової української школи »

 (2020-2023н.р.)

Міський науково-методичний проєкт

«Формування життєвої компетентності 

особистості в умовах інноваційного 

освітнього простору»

(2020-2023н.р.)

Шкільний науково-методичний проєкт

«Використання можливостей сучасного

 освітнього середовища для розвитку 

самоефективної особистості »

(2020-2023н.р.)

Науково-методичний проєкт 

методичного об’єднання 

вчителів іноземних мов

«Створення творчої атмосфери 

на уроках іноземних мов для успішної реалізації самоефективної  особистості 

в Новій українській школі»

Аналіз роботи методичного об’єднання 

за 2021-2022 навчальний рік

Впродовж 2021-2022 навчального року вчителі іноземних мов працювали другий рік над проєктом «Створення творчої атмосфери на уроках іноземних мов для успішної реалізації самоефективної особистості в Новій українській школі», мета якого – створення творчого освітнього середовища для формування самоефективної особистості та допомогти самореалізації особистості.

У 2021-2022 н.р. пріоритетними напрямками роботи МО були реалізація Концепції Нової української школи при навчанні першокласників, другокласників, третьокласників та четвертокласників по новій навчальній програмі, розвиток здібностей і обдарувань учнів, розвиток соціальної та комунікативної активності, формування в кожної дитини почуття психологічної захищеності. Був розроблений розклад для онлайн навчання, із застосуванням інтернет ресурсів, сайтів та додатків.

На засіданнях МО були вивчені та обговорені новинки методичної літератури, вивчений досвід інших вчителів. Учитель Іващенко Н. П. пройшла чергову атестацію.

У грудні 2021р. пройшов тиждень іноземних мов, під час якого учні виявили активність, креативність  і творчий потенціал, взявши участь у конкурсах, виставках, відкритих уроках і позакласних заходах.

Уже традиційно учні нашої школи, які вивчають англійську, французьку та німецьку мову, у Всеукраїнських конкурсах «Гринвіч», «Орлятко».

Заходи

 • У наступному році продовжити роботу над науково-методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому процесі Нової української школи», як проєкту області, та «Створення творчої атмосфери на уроках іноземних мов для успішної реалізації самоефективної особистості в Новій українській школі», як проєкт МО.

 • Вивчити програму та ознайомитися з підручниками для 5 класу і методикою викладання.

 • Готувати матеріали для публікацій.

 • Брати участь у вебінарах, конференціях, семінарах.

 

Глушко Т.Г. «Створення творчої атмосфери для розвитку комунікативних навичок в молодшій школі»

Кондрашова Т.В. «Розвиток рецептивник навичок з використанням онлайн сервісів для успішної реалізації самоефективної особистості в Новій українській школі»

Василинюк Л.М. «Використання новітніх методик та інноваційних форм роботи на уроках англійської мови для виховання успішної самоефективної особистості в Новій українській школі »

Крутікова А.Ю. «Використання ігрових моментів на уроках англійської мови для розвитку самоефективної особистості в Новій українській школі»

Потоцька С.І. «Створення ситуації успіху на уроках німецької мови як умова розвитку самоефективної особистості»

Іващенко Н.П. «Використання нових методів навчання для реалізації самоефективної особистості на уроках французької мови в Новій українській школі»

Саліченко А.Ю. «Використання інтерактивних методик для розвитку навичок читання на уроках англійської мови»

Піщаленко Н.В. «Використання творчих завдань для створення сприятливих умов самореалізації учнів початкової ланки»

Тематика засідань методичного об’єднання

І засідання (вересень)

 1. Обговорення плану роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов на 2022-23н.р. Внесення корективів до його змісту.

 2. Розглянути календарне планування вчителів методичного об’єднання на 2022-23н.р. та ознайомлення з новими підручниками 4 кл. по новій інноваційній програмі «На крилах», 5 кл. – НУШ.

 3. Вивчення нормативних  і навчальних програм Міністерства освіти і науки України з іноземних мов на І півріччя 2022-23н.р.

 4. Підготовка до шкільної та міської олімпіад.

 5. Атестація та проходження курсів післядипломного підвищення кваліфікації.  (Відповідальна Кондрашова Т.В.)

ІІ засідання (листопад)

 1. Розвиток критичного мислення на уроках німецької мови в основній школі. (Відповідальна Потоцька С.І.)

 2.  Розвиток критичного мислення учнів 5-6 класів у процесі навчання іноземної мови. (Відповідальна Василинюк Л.М. )

 3. Результати олімпіад. (Відповідальна Кондрашова Т.В.)

ІІІ засідання (січень)

 1. Сучасні методи викладання іноземної мови.                                                                         (Відповідальна Піщаленко Н.В.)

 2. Використання QR кодів та візуалізації на уроках англійської мови.                                   (Відповідальна Кондрашова Т.В.)

 3. Формування здоров'язбережувальної компетентності на уроках англійської мови.         (Відповідальна Крутікова А.Ю. )

 4.  Огляд новинок методичної літератури.                                                                              (Відповідальна Кондрашова Т.В.)

IV засідання (березень)

 1. Формування соціально компетентної особистості на уроках англійської мови через розвиток комунікативних мовленнєвих компетентностей.                                                                            (Відповідальна Саліченко А.Ю. )

 2.  Формування лексичних та граматичних навичок у 3-4 класів на уроках іноземної мови. (Відповідальна Іващенко Н.П.)

 3. Диференційовані завдання, як засіб активізації самостійної діяльності учнів на середньому і старшому етапах навчання іноземної мови (Відповідальна Глушко Т.Г.)

V засідання (травень)

 1. Аналіз роботи МО за навчальний рік та вироблення перспективних завдань роботи шкільного МО вчителів іноземної мови..

 2. Вивчення інструктивного листа Міністерства освіти і науки України «Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у 2022-23н.р»

 3. Обговорення пропозицій з планування та корекції планів самоосвіти членів МО вчителів англійської мови на наступний рік..

                                                                         (Відповідальна Кондрашова Т.В.)

         У лютому 2021р. пройшов тиждень іноземних мов, під час якого  учні виявили активність, креативність і творчий потенціал, взявши участь у конкурсах, виставках, відкритих уроках і позакласних заходах.

Уже традиційно учні  нашої школи, які вивчають англійську, французьку та німецьку мови, у Всеукраїнських конкурсах «Грінвіч», «Орлятко», «Пазл», «Олімпус».