Кадетський рух як один з актуальних напрямів патріотичного виховання

 

Справжнім чоловіком не народжуються, ним стають. З дитинства, загартовуючи в собі стрижень мужності, такту, впевненості і патріотизму.

                         Кадет-це хлопчик, який став на першу сходинку до справжнього, повного романтики, труднощів і радості перемог, армійського життя.  Початкова ступінь вихованості, відповідальності та особиста дисципліна -основа початкового навчання. Після кількох років кадетства, юнак вже розуміє, що таке збройні сили держави та які є перспективи в житті.

Кадетський рух як один з актуальних напрямів модернізації освіти на сучасному етапі, націлений на відродження в молодіжному середовищі духу патріотизму, честі, цінності дружби, громадянської гідності, бажання відстоювати незалежність і велич своєї Батьківщини.

Відкриваючи такі класи, педагогічний колектив ставив мету – створення умов для цілеспрямованого формування якостей особистості вихованців, необхідних для служіння Вітчизні на цивільному і військовому терені.

В основі освітнього процесу кадетських класів лежить, насамперед, діяльнісний підхід, що дозволяє максимально можливо покращити ступінь навченості і рівень вихованості.

Основою для впровадження та постійного вдосконалення освітньої програми кадетських класів є: виконання статутних вимог, дотримання кодексу кадетської честі, вміння жити в умовах внутрішнього самоврядування.
Кадетський клас ділиться на 3 відділення. З числа авторитетних і дисциплінованих кадет призначаються старшина класу і командири відділень. Кадети дотримуються форми офіційного звернення, керуються девізом «Життя – Вітчизні, честь - нікому».
Воєнізований уклад життя кадетського класу - це основний стрижень виховної роботи з дітьми. Саме цим досягаються чіткість і відповідальність, вміння ставити завдання, планувати і точно дотримуватися наміченого. Ці якості необхідні людині на будь-якому терені.
У початкових класах кадети сприймають військовий устрій як гру. Колись в народі існувало поняття «Військова кістка». Так говорили про людей високої честі, високих моральних якостей, здатних на героїчні вчинки, вимогливих до себе.

Кадетські класи прагнуть жити військовим життям, але це зовсім не означає, що кадетів готують тільки для служби в армії. В одному з історичних документів про створення кадетського корпусу було записано: «...крім військового, в державі не менш потрібне політичне і цивільне навчання, того заради мати у кадетів вчителів чужоземних мов, історії, географії, юриспруденції, танцювання, музики та інших корисних наук...».

Навчально-виховний процес здійснюють вчителі, психолог школи, педагоги і тренери установ додаткової освіти міста, духовний наставник.
Кадети живуть за особливим розкладом, за принципом «повного дня». У першій половині дня - заняття із загальноосвітніх дисциплін, в які внесено інтегрований «кадетський компонент». Після уроків – заняття в системі додаткової освіти, яким у кадетських класах приділяється серйозна увага.
Через систему додаткової освіти вихованці вивчають основи військової служби, етику, основи православної культури, хореографічне мистецтво, історію , образотворче мистецтво, основи туристичної підготовки, початкове технічне моделювання, вокальний та хоровий спів, шахи, основи інформатики.

Для забезпечення додаткової освіти в кадетських класах школа співпрацює з Будинком дитячої творчості, юнацькою спортивною школою, туристичним центром.

Кадетське виховання спрямоване на те, щоб у кожному кадеті всебічно розвивати духовні та фізичні здібності, правильно утворювати характер, глибоко вкоренити поняття благочестя і боргу і твердо зміцнити задатки тих моральних якостей, які мають першорядне значення у вихованні громадянина.

Кадетський рух – важлива складова системи цивільно – патріотичного виховання підростаючого покоління.
Виховання патріотизму – це невпинна робота по створенню у школярів почуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого. Справжній патріотизм – це така моральна якість, яка включає в себе:
• любов до тих місць, де людина народилася і виросла;
• шанобливе ставлення до мови свого народу;
• турботу про інтереси Батьківщини;
• усвідомлення обов'язку перед Батьківщиною, відстоювання її честі і гідності, свободи і незалежності (захист Вітчизни);
• вияв громадянських почуттів і збереження вірності Батьківщині;
• гордість за соціальні і культурні досягнення своєї країни;
• гордість за свою Вітчизну, за символи держави, за свій народ;
• шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого народу, його звичаїв і традицій;
• відповідальність за долю Батьківщини і свого народу, їхнє майбутнє, виражене в прагненні присвячувати свою працю, здібності зміцненню могутності і розквіту Батьківщини;
• гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності.
Патріотизм виступає в єдності духовності, громадянськості та соціальної активності особистості, яка усвідомлює свою нероздільність з Вітчизною.
Кадетська освіта і виховання спрямована на відродження в молодіжному середовищі духу патріотизму, честі, цінності дружби, громадянської гідності, бажання відстоювати незалежність і велич своєї країни. Кадетство не можна розглядати вузько, тільки як шлях підготовки до військової служби, воно забезпечує комплексний розвиток особистості.
Велику увагу в роботі з кадетами приділяється виховній та цивільно-патріотичній роботі. Виховна система в кадетському класі являє собою комплекс, в основі побудови якої лежить принцип реалізації базових потреб особистості: бути здоровим, потреба в безпеці, спілкуванні, повазі й визнанні, самоповазі та самореалізації, потреби в пошуку сенсу, творчості, краси, духовності.
У сучасній соціокультурній ситуації особливо актуалізувалися питання військово-патріотичного виховання, тому що формується почуття патріотизму, свідомості активного громадянства, що володіє політичною культурою і мисленням, здатністю самостійно зробити свій вибір
Мета виховної системи полягає у виробленні морально-етичних якостей кадетів, розвитку інтелектуальних можливостей і здібностей, підготовки кадетів до усвідомленого вибору професії служіння Вітчизні на військовому і цивільному терені.

Завдання:

• виховувати повагу до честі та гідності людини, створити умови для визначення морального ідеалу;
• розвивати почуття патріотизму у процесі вивчення історії та традицій української армії, героїчного минулого України;
• підвищувати інтерес до військової справи, до вдосконалення знань, умінь і навичок;
• формувати потребу у фізичному самовдосконаленні та здоровий спосіб життя;
• розвивати культуру міжособистісних стосунків вихованців, формувати інтерес до внутрішнього світу людини;
• формувати естетичні смаки, почуття.

Для реалізації даної мети та завдань, робота ведеться за такими напрямами:

 

Напрямки навчально-виховної діяльності

1. Інтелектуальний розвиток визначає коло реальних навчальних можливостей учня, його найближчу зону розвитку, дає шанс на просування в інтелектуальному розвитку (участь в марафонах знань, інтелектуальних конкурсах).

2. Духовно– моральне виховання спрямоване на усвідомлення учнями в процесі патріотичного виховання вищих цінностей, ідеалів та орієнтирів, соціально значущих процесів і явищ реального життя. До основ духовності хлопці доторкаються на уроках літератури,етики, так як ці уроки є невичерпним джерелом моральних істин. В основі класних годин, присвячених питанням моральності, лежить осмислення людського життя: "Для чого людина живе?", "Хто така моральналюдина?", "Духовність– норма людського життя", а також вивчається історія своєї родини, історіясвого краю. Кадети беруть участь у у виставах і тематичних вечорах, дотримуються "кодексу честі" кадетів.

3. Цивільно-патріотичне виховання впливає через систему заходів на формування правової культури, навичок оцінки політичних і правових подій і процесів у суспільстві і державі, громадянської позиції, постійної готовності до служіння своєму народу та виконання конституційного обов'язку. У зв'язку з цим проводяться класні години "Виховання патріота – громадянський обов'язок", "Твої права і обов'язки", "Протидія тероризму", "Гімн України", "Наш прапор", "Я і Закон".
4. Військово-патріотичне виховання спрямоване на формування високої патріотичної свідомості, ідей служіння Вітчизні, вивчення української військової історії, військових традицій. Проводяться класні години та заходи: це урочистий вечір "Посвята в кадети", де ритуал прийняття Клятви нагадує ритуал прийняття військовослужбовцями Присяги; це День Захисника Вітчизни; "Герої України"; змагання з кульової стрільби; уроки мужності ; допомога ветеранам ; відвідування музею.

5. Спортивно-патріотичне виховання спрямоване на розвиток морально– вольових якостей, виховання сили, спритності, витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості у процесі занять фізичною культурою і спортом.. Велика робота ведеться по пропаганді здорового способу життя. Всі кадети відвідують секції.

Модель випускника кадетського класу:
• Особистість з високим рівнем самосвідомості, діяльність якої спрямована на самовдосконалення;
• Особистість з розвинутими потребами у знаннях, уміннях, здібностях, що займається самосвідомістю;
• Особистість вільна, має почуття власної гідності, відповідальності, громадянськості, сознающая свої права і права інших людей;
• Гуманна особистість з розвинутими почуттями милосердя, доброти, з комунікативними особливостями, любові до всього живого;
• Фізично і психічно здорова людина з потребою до здорового способу життя.
 
 
 
 
Самоврядування учнів кадетських класів
Самоврядування– ініціативна, самостійна, цілеспрямована, організована і прогнозована за результатами діяльність кадетів.
Вищим органом кадетського самоврядування є Штаб кадетського руху. Штаб – добровільне об'єднання кадетів для формування єдиної спільноти кадетів, колективної організації різнобічної діяльності, спільного вирішення навчальних, соціальних, 
проблем дозвілля та інш.
                         Цілями діяльності Штабу кадетського руху є:
- сприяння педагогічному колективу у підготовці громадянина України, який володіє почуттям справжнього усвідомленого патріотизму, високою моральністю, корпоративної честю, здатного виконати громадянський обов’язок;
- сприяння ефективному проведенню державної молодіжної політики;
- створення умов для всебічного розвитку кадета.
        Стратегічні цілі можуть бути реалізовані за рахунок рішення наступних тактичних завдань:
- об'єднання зусиль органів самоврядування за всіма напрямками життєдіяльності учнівського колективу;
- сприяння підвищенню успішності та зміцнення навчальної дисципліни кадетів; створення позитивної мотивації кадетів до здобуття освіти;
- залучення кадет до науково-дослідницької діяльності;
- сприяння розвитку громадянської активності , зміцненню зв'язку з молодіжними організаціями і громадськими об'єднаннями;
- виховання почуття патріотизму, громадянськості, корпоративній честі, відповідальності, національної гордості, поваги до прав людини, активної життєвої позиції;
- створення єдиного виховного середовища;
- сприяння творчій самореалізації учнів кадетських класів;
- залучення кадетів до спорту, фізичної культури, здорового способу життя.
        
У роботі Штабу можуть брати участь представники адміністрації школи, педагогічного колективу, батьків, громадських організацій та об'єднань.
Цілеспрямована, систематична, науково обґрунтована робота з патріотичного виховання в школі, розвитку кадетського самоврядування, консолідація всіх сил і засобів дозволяють нам сприймати кадета як носія патріотичної ідеї, зберігати і примножувати патріотичн
у спадщину.
       Тим самим ми виконуємо важливу гуманітарну функцію, адже сьогодні як ніколи ясно, що без виховання українського патріотизму у підростаючого покоління ні в економіці, ні в культурі, ні в освіті ми не зможемо впевнено рухатися вперед, так як наше майбутнє повинно мати свою духовно-моральну основу, свій духовно-моральний стрижень – любов  до своєї Батьківщини. Тому як ніколи актуальний девіз наших кадетів: «Життя-Вітчизні, честь-нікому!».