Назва

Перспективний план системи освіти комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №30 м. Кам'янського» Кам'янської міської ради на 2015 - 2020н.р.

Тип плану

Перспективний план

Підстава для розробки

Необхідність удосконалення освітньої системи закладу, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін в Україні

Нормативно-правова

база

Закони України:

Конституція України;

«Про освіту»;

«Про загальну середню освіту»;

«Про наукову і науково-технічну діяльність»;

«Про національну програму інформатизації»;

• «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

«Про охорону дитинства»;

• «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про захист персональних даних»

 

 

Указ Президента України

«Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020р» від 13.10.2105р № 580

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015р № 1109

«Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення на 2014-2019 роки «Безбар’єрна Україна» від29.07.2009 № 784;

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2019 року» від27.08.2010 №785

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

«Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 № 1718-р;

«Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення шості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2019 року» від 27.08.2010 № 1720-р;

 

Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2019року» від 27.08.2010 № 1722-р

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

«Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні» від 17.03.2015р № 306

«Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти» від

01.10.2010 №912

«Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» від 06.01.2015р № 2

«Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.01.2015р № 5

Мета

Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти колегіуму відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави;

забезпечення ефективного управління освітньою системою закладу

Завдання

Створення механізмів державно-громадського регулювання якості регіональної освіти шляхом:

  • чіткої координації діяльності державних органів управління освітою та громадських інститутів освітньої політики;
  • запровадження системи стимулювання педагогічних працівників та управлінців;
  • переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних кадрів, науково-педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального захисту, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.

Розвиток профільності навчання.

Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій.

Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

Виховання в учнівської молоді здорового способу життя,

Розвиток дитячого та юнацького спорту й туризму.

Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку регіональної освіти.

Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

Приведення матеріально-технічного стану навчального закладу до потреб модернізації галузі

Термін реалізації

2015-2020н.р.

Етапи реалізації

Організаційно-проектувальний- листопад 2014 р.- січень 2015 р:

- розробка перспективного планукомунального закладу «Середня загальноосвітня школа №30 м. Кам'янського» Кам'янськоїміської ради,

- визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів);

- виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації плану.

• Аналітико-практичний - січень 2015 р. - грудень 2020 р.: - практична реалізація інноваційних проектів плану; моніторинг результатів;

  • координація дій.

Заключний етап - вересень-грудень 2020 р.:

 

  • аналіз результатів моніторингу перспективного плану освітньої

системи комунального закладу «Середня загальноосвітня школа

№30 м. Кам'янського» Кам'янськоїміської ради

на 2015 - 2020н.р.;

  • поширення позитивного досвіду;
  • визначення перспектив подальшої роботи

Ресурсне забезпечення

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, піклувальних внесків тощо);

підвищення ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів;

прозорість використання фінансів у регіональній освіті

Структура

Вступ.

Концепція розвитку комунального закладу «Середня загальноосвітня школа

№30 м. Кам'янського» Кам'янськоїміської ради

на 2015 - 2020н.р.;

Розділи Плану.

Інноваційні проекти

Очікуванні результати

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти у комунальному закладі «Середня загальноосвітня школа

№30 м. Кам'янського» Кам'янськоїміської радивідповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави

Контроль, корекція та оцінювання

Системний моніторинг реалізації плану та його функціонування; участь батьків громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти