Наша школа державний навчальний заклад, який задовольняє освітні потреби в одержанні знань. Школа виступає осередком відродження нації, виховання в молоді почуття національної свідомості й гідності, загальнолюдських цінностей. Науково-методична проблема школи: «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації особистості», що відповідає науково-методичному проекту міста «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства» та області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Головною метою діяльності школи є формування компетентної особистості, готової до життєвого, зокрема профільного самовизначення, до самореалізації в швидкозмінних соціально-економічних умовах. Специфічною для школи метою є профільна орієнтація учнів через початкове профілювання, допрофільну підготовку, профільне навчання та професійну освіту, формування професійної компетентності в регіональних умовах життєдіяльності школи.

Реалізація головної та специфічної мети школи здійснюється через введення профільної підготовки на всіх ступенях навчання. Школа обрала суспільно-гуманітарний напрямок діяльності, який дає можливість широкого вибору шляхів подальшого навчання. Ми вважаємо, що головною метою в здійсненні профільного навчання має бути забезпечення загальнодоступності для молоді, отримання повноцінної початкової професійної освіти в залежності від їх індивідуальних здібностей і потреб, забезпечення професійної орієнтації та самовизначення учнів, встановлення наступності між загальною та професійною освітою. Учень, обравши собі профіль навчання, сам вибудовує власну освітню частину шкільної програми. Саме це стає початком майбутнього професійного самовизначення.

Реалізація головної та специфічної мети школи здійснюється через введення профільної підготовки на всіх ступенях навчання. Зараз у закладі, починаючи з молодшої школи, вивчаються курс: 

Моніторинг якості навчання показав, що учні профільних класів мають значно вищу мотивацію до навчання та якісний рівень результативності на 15% кращий, ніж в універсальних класах.

 Ми впевнені, що профілізація середньої школи – корінна проблема шкільної реформи. Якщо вона буде здійснена творчо, з урахуванням великого розмаїття умов, у яких працює наша школа, запитів учнів і їхніх батьків, то школа наша стане дійсно сучасною, гуманною й демократичною.