6 грудня 2017 року на базі комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 30» Камянської міської ради відбувся семінар-практикум для заступників директорів за темою «Самоменеджмент заступника директора навчального закладу як успішної діяльності учасників навчально-виховного процесу».

         Відкриваючи семінар, завідуюча методичним кабінетом департаменту з гуманітарних питань  міської ради Ващенко В.А. зазначила, що суспільство створює стійкий кошт на особистість, здатну до новаторства, самовизначення, самоорганізації, самореалізації, здатну спрямувати аналізувати та спрогнозувати життєву перспективу. Саме під керівництвом такої особистості навчальний заклад матиме вагомі передумови до постійного розвитку та високої конкурентоздатності. І неабияку роль у формуванні такої особистості відіграє само менеджмент.

         Директор школи Кардашова І.В. нагадала, що на сучасному етапі перед школою постає завдання реформувати освіту, підготувати людину такого типу, яка розвиває і поєднує глибокі знання та творчі здібності, має високу моральність і поважає загальнолюдські цінності, буде здатна не тільки адаптуватися до соціуму та стати конкурентоспроможною, а на професійному рівні вирішувати питання відродження і розвитку національної науки і культури, інформатизації суспільства, підвищення духовності народу. Така діяльність створює імідж навчального закладу. у суспільстві, викликає підвищену цікавість до навчання у ньому.

         «Добре відома істина: творчого учня здатен виховати лише творчий учитель, а творчого учителя  - заступник директора з навчально-виховної роботи, який займається питаннями удосконалення навчально-виховного процесу та вдосконаленням форм і методів роботи з педагогічними кадрами. Заступник, який ефективно застосовує само менеджмент, володіє сучасним управлінським мисленням, використовує ефективні методи, прийоми й технології самореалізації та саморозвитку особистого творчого потенціалу, здатен  привести колектив навчального закладу до майстерності», - повідомила під час доповіді заступник директора з навчально-виховної роботи Гурська І.Й.

         Під час практичного модуля заступників директорів шкіл міста відвідали урок англійської мови у 6Б кл. (вч. Кондрашова Т.В., спеціаліст вищої категорії, «старший учитель») за темою: «Українські страви. Моя улюблена страва». Учні на уроці використовували  усі види  мовленнєвої діяльності,  які взаємодіють і сприяють формуванню один одного. Презентували мультимедійні проекти про свої улюблені страви, для вибору рецептів застосовуючи QR-коди, як одну з форм проведення веб-квестів-  дидактичні структури, в рамках якої вчитель удосконалює пошукову діяльність учнів, створюючи необхідні умови для пошуку і обробки інформації. Така діяльність перетворила учнів на активних суб’єктів навчальної діяльності, підвищуючи мотивацію до процесу здобуття знань.

         На уроці з історії в 6А кл. за темою: «Фінікія» (вч. Волошиненко Л.В., спеціаліст І кваліфікаційної категорії) учні працювали з картою памяті , скриптограмами, утворювали логічний ланцюжок, обєднані в групи. Розвиваючи інформаційно-пізнавальну компетентність, шестикласники сформували ціннісне ставлення  особистості до себе, зрозуміли власну значимість у освіті, з’язували роль навчання у досягненні власних цілей.

         Тренінг з курсу «Кроки до порозуміння» за темою «Як стереотипи впливають на наше життя» (вч. української мови та літератури Білоус В.М., спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»)  надав можливість учням розвивати потребу у самопізнанні й самореалізації, формувати знання з власного життєвого досвіду для розв’язання практичних завдань, висловлювати свою думку щодо стереотипів, розуміти та застосовувати соціальний досвід, характеризувати толерантність як основну якість громадянина. Виконуючи вправи «Малюнок», «Асоціація», переглядаючи відео, восьмикласники визначили позитивні , негативні і нейтральні стереотипи, зрозумівши, що толерантність допомагає людині адаптуватися в середовищі, бути терпимими до оточуючих, поважати людей, їх думки, розуміти різноманіття культур іншого світу.

         Тренінг за темою «Торгівля людьми як небезпека життя» з курсу «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (вч. історії Мороз Є.О., спеціаліст) ознайомив учнів 10А кл. з протиправними явищами торгівлі дітьми у сучасному суспільстві, підвищив рівень поінформованості учнів, сформував навички  безпечної поведінки, сприяв формуванню громадянської позиції особистості. Учні взяли активну участь у практикумі  «Аналіз  ситуацій», вправі-руханці «Впізнай оптиміста і песиміста», виготовили пам’ятки  для батьків та дітей, зрозумівши, що саме сім’я є для дитини взірцем людяності, доброти і любові.

         Навчальний заклад презентував досвід роботи колективу з формування здоров’язбережувальних технологій. Учасники семінару-практикуму відвідали відділення здоров’я  (лікар-психотерапевт Тімофеєва В.М.). Важливою складовою навчально-виховного  процесу в школі є формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я. Серед завдань, які визначені навчальним закладом, є впровадження комплексу організаційних форм і методів діяльності, спрямованих на  збереження й поліпшення здоров’я учасників виховного процесу, реалізація програми з формування здорової особистості в умовах освітнього процесу. заступників директорів ознайомили з роботою масажного кабінету, кабінету релаксації та фітолікування. Як результат у школі створено комфортні умови перебування учнів, учителів та перетворено навчально-виховний процес у спільну діяльність, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та  соціального благополуччя особистості.

            На практичному занятті «Веб-квест як освітня технологія. Управлінський аспект» (заступник директора з НВР Гурська І.Й., спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист») ознайомила з методикою веб-квестів, яка  вчить  знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати  і вирішувати поставлені задачі. Переглядаючи презентацію про веб-квести, учасники семінару акцентували увагу на тому, що професійна компетентність вчителя є не лише сумою теоретичних знань та вмінь їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами, а також  мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному суспільстві. Учасники, об’єднані у групи, створили модель концепції навчального закладу, підготували перспективний план засідань педрад, засідань методичної ради.

         Педагогічна майстерня «Сучасний педагогічний інструментарій» (керівник МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу Скуріхіна Т.П., спеціаліст вищої категорії, «учитель –методист» ) ознайомила присутніх з технологією «педагогічної  майстерні», сприяла формуванню  ключових компетентностей. Створюючи емоційний настрій, учасники підібрали епітети до слова «зима», були залучені до створення гіпотези, визначили три найбільш важливі інструменти з педагогічного інструментарію, за допомогою прийому «фішбоун» обмінялись думками і створили  спільну схему, на якій були відображені найбільш важливі інструменти вчителя. Учасники майстерні ознайомились з результатами анкетування педагогів з різних країн. висловлюючи свої думки. Під час рефлексії учасники приготували колективний «салат вражень».

         Дискусія у формі  старт-апу (керівник творчої групи Тімофеєва Т.В., спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист») примусила учасників задуматися, як навчати фахівців майбутнього, здатних креативно мислити і створювати інновації. Одним з інструментів вважають STEM-освіту, яку підтримують на державному рівні. STEM-освіта сьогодні: світовий освітній тренд. Учасники визначили переваги STEM-навчання, серед яких: застосування  науково-технологічних знань у реальному житті, підвищення упевненості у своїх силах, активна комунікація і командна робота, підготовка учнів до інновацій життя. Під час роботи в групах учасники визначили шкільні і позашкільні можливості її запровадження.

         Практичний психолог школи Соломоненко Т.І. (спеціаліст вищої категорії) на тренінгу «Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання вчителя» окреслила шляхи подолання вигорання за допомогою використання особистісного ресурсу. Учасники семінару сформували основи позитивістського мислення у контексті педагогічної діяльності, навчилися знаходити причину  професійної  проблеми та виробили  оптимальні шляхи її подолання для збереження психоемоційного здоров’я, розвинули вміння адекватно розрізняти прагнення до самовдосконалення та надмірну самокритичність.  Під час виконання вправи «Моя родина – мої крила» учасники зрозуміли, що особистісний ресурс потрібно шукати в своїй родині, створюючи позитивний настрій.

         Учасники семінару відвідали діораму «живе лиш той, хто не живе для себе…», де ознайомились  зі шляхами реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у навчальному закладі (керівник музею Білоус В.М., вчитель української мови та літератури). Фундаментальною основою виховання є духовність, патріотизм, моральність і гуманність – це саме ті цінності, які закладені в основі формування особистості.

         Під час рефлексивного модуля учасники семінару дали високу оцінку злагодженій роботі педагогічного колективу та висловили готовність до подальшої співпраці.