Формування морально-духовної особистості дівчини – українки в сучасних умовах розвитку суспільства

 В усі часи вимоги соціуму змінювалися швидше, ніж освітні програми. Час і невпинний розвиток суспільства потребує постійних змін і удосконалень.

Життя зараз настільки багатогранне і складне, що зміст і форми освіти не можуть забезпечити запити сучасної дитини. Сучасна дитина повинна бути конкурентоспроможною. Для цього вона повинна навчитись самостійно мислити і працювати. Важливо більше знати і вміти, щоб досягти успіху. 

Педагогічна наука все більше звертається до пошуку принципово нових підходів, шляхів, засобів виховання у підростаючих поколінь загальнолюдських, національних цінностей та духовних орієнтирів. Наша школа намагається відповідати сучасності.

 Тому в 2014 році виникла ідея створити клас для дівчаток(клас панянок). Метою відкриття такого класу є формування особистості з властивими їй морально – духовними цінностями.

 Таким чином зародився проект «Сучасна шляхетна панянка». Клас панянок є спеціалізованим класом для дівчаток в структурі загальноосвітньої середньої школи № 30.
 Вчителі школи вважають, що кожна дівчина – особлива і чарівна. Треба тільки допомогти їй і оточуючим побачити її красу та чарівність, розкрити її таланти і можливості, пояснити, як не зіпсувати, а вдосконалити найбільший дар.

Саме у жіночих руках майбутнє наших дітей, онуків і правнуків, а тому дівчина, як берегиня роду має бути освіченою, бути носієм культури та духовності багатьох поколінь.

 Психолого-педагогічною наукою визначено, що основи духовного розвитку особистості закладається в дитинстві, в шкільному віці відбувається становлення основних особистісних механізмів та утворень, на підставі яких формується самосвідомість та духовні якості людини. Враховуючи ці посили, слід працювати над тим, щоб закласти «код» високої духовності, тобто те підґрунтя, на якому буде розвиватися та вдосконалюватися духовна сфера особистості на наступних етапах її життя.

Навчально – виховна система містить в своїй основі культурні цінності народу, багатющі надбання народного мистецтва, що здатне гармонізувати і окрему душу і наше суспільство.