Пріоритетні напрямки роботи навчального закладу

на 2020 - 2021 н.р.

 • впровадження основних положень НУШ у початковій школі;
 • упровадження Державних стандартів освіти;
 • створення в колективі власної моделі інноваційного розвитку;
 • створення можливостей для особистісного та професійного зростання вчителів у процесі роботи над  обласним науково-методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»;шкільним науково-методичним проєктом «Використання можливостей сучасного освітнього середовища для розвитку самоефективної особистості»
 • застосування дистанційної форми навчання  як шлях взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
 • поєднання традиційної  освіти та онлайн-освіти з метою запровадження змішаного навчання;
 • забезпечення умов для опанування практичних умінь і навичок  із наукової та дослідно-експериментальної роботи;
 • оновлення змісту освіти, розробка та апробація нового змісту освіти, інноваційних форм і методів навчання й виховання;
 • формування системи моніторингових досліджень освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу;
 • створення навчально-методичних комплексів, методичних посібників щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
 • формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу;
 • створення оптимальних  умов для виявлення розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих  дітей у всіх напрямках : інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному;
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні й творчій самореалізації;
 • розвиток педагогічної співпраці сім’ї, школи і громадськості як реальний шлях демократизації та гуманізації у шкільному житті;
 • формування творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, високим почуттям національної і власної гідності, що є носієм національних і загальнолюдських цінностей;
 • виховання морально й фізично здорового покоління, розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;
 • формування в кожної дитини почуття психологічної захищеності;
 • створення безпечного толерантного освітнього  шкільного середовища:
 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста.