Методичне об'єднання вчителів природничого циклу


 

Основні завдання методоб’єднання

на 2022 – 2023 навчальний рік

Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.

3. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

4. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

5. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.

6. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.

7. Провести роботу по переорієнтуванню навчального процесу – менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування.

8. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється використанню тестових технологій.

9. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями.

10. Активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів. Продовжувати самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково - практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами.

11. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами законодавства в галузі освіти.