Методичне об'єднання вчителів природничого циклу


 

Основні завдання методоб’єднання

на 2020 – 2021 навчальний рік

 • 1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

  2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.

  3. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

  4. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

  5. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.

  6. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.

  7. Провести роботу по переорієнтуванню навчального процесу – менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування.

  8. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється використанню тестових технологій.

  9. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями.

  10. Активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів. Продовжувати самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково - практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами.

  11. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами законодавства в галузі освіти.

 


Основні заходи на

2020 – 2021 навчальний рік

 


 

Тематика засідань методичного об’єднання


 

Аналіз роботи МО вчителів природничо-математичного циклу

за 2019-2020 н. р.

Сучасному суспільству потрібна творча й активна особистість, здатна проектувати власне майбутнє життя, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

Навчання учнів предметам природничого циклу відбувалося на основі планомірного й поступового розвитку основних теорій, засвоєння провідних ідей, наукових понять, теоретичних фактів, які становлять основу для практичної підготовки, формування їх наукового світогляду.

У 2019-2020 н. р. робота методичного об'єднання вчителів природничого циклу була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проекту «Психологічний комфорт у навчанні через інноваційні технології як умова ефективної соціалізації учнів у навчально-виховному процесі».  Під час навчального процесу вчителі активізують діяльність учнів, зацікавлюють їх, розвивають здібності і нахили, самостійність у діях і мисленні, сприяють розвитку творчості, виявленню індивідуальних особливостей.

Із метою вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям здійснювалося відвідування та взаємовідвідування уроків.

Учителями були проведені відкриті уроки, які відрізняються наповнюваністю різноманітним дидактичним матеріалом, унаочненням, високим рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю дітей, демократичним стилем спілкування.

Протягом року відбулось п’ять засідання МО згідно плану роботи.

Вчителі прозвітували про стан виконання програмного матеріалу, про результативність педагогічної діяльності та визначили завдання МО на новий навчальний рік.