Інформація про діяльність закладу

(згідно ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів)

 

 

Статут закладу освіти

ЛІЦЕНЗІЯ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Освітня програма

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти відповідно до навчального плану та штатного розпису

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Звіт директора за підсумками роботи у 2019-2020 н.р.