Form_2dc  Баланс

Form_f_d10

Form_f_d12 довідка про підтвердження залишків на бюджетгих рахунках для операції бюджетними коштами

Form_f_d13 довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахункахклієнтів ДКСУ

Form_f_d14 Реєстр про залишки коштів загального та спец. фондів державного місцевого бюджету відкритих в ДКСУ

Form_f_d19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованності

Form_f_d20 Довідка про спрявування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати затвердж. законоо України

Form_f_d26 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у формі 7д,7м

Form_f1dc Баланс

Form_f2 (1) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Form_f2 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Form_f3dc Звіт про рух грошових коштів

Form_f4_1 (1) Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f4_1 Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги

Form_f4_2 Звіт про надходження і використання коштів отриманнихза іншими джерелами власних надходжень

Form_f4_3

Form_f4dc Звіт про власний капітал

Form_f5dc_v1

Form_f7 (1) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (2) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (3) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 (4) Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами

Form_f7 Звіт про заборгованністьза бюджетними коштами