Діяльність соціального педагога в школі як один з напрямів соціально-педагогічної діяльності.

В основу роботи СП було покладено створення позитивного мікросередовища для соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальний захист вихованців, забезпечення конструктивного проходження процесу соціалізації  та адаптації учнів, профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі, розвитку повноцінної особистості учня та відповідального громадянина. а також підготовка старшокласників та випускників до дорослого самостійного життя

Із дітьми пільгових категорій  цілеспрямовано проводиться робота згідно з чинним законодавством України та планом роботи, а саме:

 • Обстеження житлове  – побутових умов проживання дітей;
 • Консультування батьків та опікунів з питань навчання, виховання та оздоровлення дітей,
 •  Організація безкоштовного одноразового харчування;
 • Страхування дітей під опікою;
 • Контроль за отриманням багатодітними та малозабезпеченими сім’ями посвідчень для одержання пільг згідно з законодавством;
 • Організація Новорічних свят, літнього відпочинку для дітей пільгових категорій;
 • Організація матеріальної допомоги дітям з малозабезпечених та «кризових» сімей;
 • Підтримується тісний зв'язок із громадськими службами з питань соціальної адаптації учнів, схильних  до бродяжництва та пропусків занять,правових знань, здорового способу життя, профілактики СНіДУ, тютюнопаління та алкоголізму.

Для учнів школи з метою профілактики проведиться ряд бесід, годин спілкування на вирішення питань щодо соціалізації особистості.

Щорічно відбувається методичний тиждень соціальної та психологічної підтримки, а в квітні тиждень соціально-психологічної служби. 

Протягом навчального року та влітку діти пільгових категорій оздоровлюються згідно наданих путівок у заміських та шкільному таборах.

 У межах здійснення соціального супроводу сім’ї ініціюється розгляд питань правового захисту дітей і дотримання батьками їхніх обов’язків на шкільних радах профілактики, батьківських зборах, надаються індивідуальні та групові консультації, проводяться профілактичні та превентивні заходи з батьками та учнями, під час яких порушуються такі питання:

 • «Відповідальність батьків за виховання дітей»,
 • «Можливі помилки у вихованні дітей» ,
 • «Рекомендації батькам щодо  виховання дітей.»

До роботи з «кризовими» сім’ями та учнями, схильними до правопорушень залучаються ССД, кримінальна поліція,практичний психолог.

В закладі створено банк даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та  інших пільгових категорій. Під особливою увагою соціального педагога знаходяться учні-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; ці категорії дітей отримують матеріальну допомогу на придбання шкільної та спортивної форми, 100 % учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування забезпечені літературою, кожен учень-сирота має єдиний квиток, усі діти-сироти та позбавлені батьківського піклування застраховані;організовано безкоштовне харчування для всіх учнів пільгових категорій.

Діти пільгових категорій влітку оздоровлюються санітарно-курортним лікуванням та у  відпочинковому пришкільному таборі.


 Шкільна психологічна служба

Смисл роботи психолога в школі полягає в пошуку оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу. Його призначення – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи, а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного внутрішнього середовища. Психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

   Беручи до уваги всі перелічені фактори слід зазначити, що в нашій школі психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрями:

 • робота з учнями;
 • робота з педагогічним колективом;
 • робота з батьками.

 За своєю структурою всі напрямки містять практично одні й ті ж самі види роботи.

І. Робота з учнями.

Складається із профілактичної, діагностичної та корекційно-розвивальної діяльності.

До профілактичної діяльності можна віднести:

 • проведення профілактичних лекцій за різноманітними темами, серед яких профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркозалежності, попередження насильницької поведінки і т.п.;
 • ознайомлення із статистичними даними щодо запропонованих тем, створення власної статистики (для школи);
 • проведення інтерактивних занять, ігор, круглих столів, диспутів;
 • перегляд відео матеріалів з метою попередження адиктивної поведінки.

Діагностична робота передбачає:

 • дослідження психологічної адаптації учнів 5-х, 10-х класів;
 • дослідження пізнавальної сфери школяра (увага, пам`ять, мислення);
 • дослідження професійних здібностей і нахилів старшоклассників;
 • дослідження особливостей емоційної сфери учня та його особистості в цілому;
 • дослідження мотиваційної сфери і спрямованості особистості учня;
 • дослідження міжособистісних стосунків та взаємин в колективі та родині.

   При цьому застосовується багато психологічних методик з постійним оновленням методичного арсеналу. Так, наприклад, розроблена детальна чотирьохетапна програма профорієнтаційного дослідження старшокласників містить в собі 7 діагностичних ігор і 10 діагностичних методик (4 основних і 6 додаткових). До цієї діагностичної програми розроблений профорієнтаційний тренінг і просвітницька профорієнтаційна програма.

Консультативна, просвітницька, навчальна діяльність включає в себе велику кількість ознайомчих бесід, зустрічей з цікавими людьми, з представниками соціальної служби, громадських та молодіжних організацій. Також сюди можна віднести перегляд відео матеріалів, створення власних сценаріїв і фільмів на різноманітні актуальні теми. Проводиться консультування з питань адаптації до нових умов навчання, складових успіху сучасної молодої людини, мотивації і результативності навчання.

ІІ. Робота з педагогічним колективом:

Містить в собі дослідження особистісної сфери учителя, міжособистісних взаємин (взаємин в педагогічному колективі), факторів, що сприяють або заважають розвитку вчителя, виявляють стиль спілкування з учнями і т.п.

Крім того, педагогічний колектив повинен бути завжди в курсі останніх психологічних новинок, починаючи від оптимізації міжособистісного спілкування, і, закінчуючи особливостями поведінки людей схильних до адитивної поведінки.

На даному ми широко використовуємо психологічні тренінги, арттерапевтичні заняття для вчителів з метою релаксації, а також стимуляції їх творчого потенціалу.

ІІІ. Робота з батьками:

Так само, як і напрями роботи з учнями та вчителями, робота з батьками здійснюється якомога різнобічно: це і просвітницькі виступи на батьківських зборах, і розробка буклетів з актуальних питань (висвітлення проблем і надання порад); вивчення міжособистісних стосунків (дитина – батьки, батьки – батьки, батьки – учителі, учителі — учні) та вивчення «задоволеності» чи «незадоволеності» роботою школи з боку батьків. З батьками працюємо як у групах , так і індивідуально.

IV. Навчальна діяльність психолога.

Аналітична робота полягає у зведенні всіх існуючих даних щодо кожного класу і кожного учня. На базі цих даних робляться висновки та певні рекомендації для учнів, для їх батьків, вчителів стосовно вирішення виявлених проблем. Рекомендації можуть бути універсальними (одні й ті самі для кожного учня і для кожного класу), а можуть бути індивідуальними. Рекомендації дозволяють застосовувати індивідуальний підхід для кожного, особливо до тих, хто потрапляє у створену картотеку дітей «групи ризику». Можуть бути спрогнозовані й описані певні варіанти поведінки окремих учнів у різних навчальних або критичних, стресових ситуаціях.

Системна комплексна робота психолога, куратора, учителів, батьків, спрямована на дітей, дає позитивні результати.

Так, для наочності, можна порівняти загальні дані діагностики рівня тривожності за методикою Спілбергера серед учнів «початкових» класів школи за минулі роки. Ця методика дає певні дані про особистість учня, дозволяє скласти перший «тривожний» список класу, демонструє процес адаптації кожного нового середовища. За результатами цієї діагностики давалися певні рекомендації всім суб’єктам навчального процесу, які враховувалися. Певну корекційну, а разом з тим і просвітницьку роботу проводив психолог, і, головне, що більшість рекомендацій залишалася в силі і для наступних 5-тикласників школи, що можливо і зменшувало ситуативну тривожність новачків, й тим самим полегшувало їх адаптацію до нових умов навчання.

Накопичений досвід реалізації різноманітних форм взаємодії учнями, педагогами і батьками дозволяє стверджувати, що кожна з них окремо дозволяє досягти мети. Однак, комплексне використання всіх цих форм дає набагато відчутніші, сприяє вирішенню вузьких задач, дозволяє вибудувати індивідуальний психолого-педагогічний підхід для кожної дитини.

Поради батькам:

 

Поради учителям:

 

Поради учням:

 

Тест на профорієнтацію - https://www.arealme.com/career/uk/