Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу


Тематика засідань


Науково-педагогічні проекти

 

 


Аналіз роботи

У 2019-2020 н. р. вчителі МО працювали на п’ятому етапі обласного науково-педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», продовжуючи досліджувати такий аспект: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу».

Педагоги реалізовували основні завдання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції літературної освіти, Національної доктрини розвитку освіти у 21 столітті щодо формування і розвитку соціально зрілої, творчої особистості зі свідомою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Робота була спрямована на:

 • запровадження новітніх педагогічних стратегій та технологій соціалізації та узагальнення досвіду вчителів з їх використання;
 • вивчення теоретичних проблем формування інтелектуальної компетентності учнів
 • створення моделі компетентного випускника
 • вдосконалення форм і методів методичної роботи з метою забезпечення умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів
 • розробку методичних рекомендацій з використання прийомів, спрямованих на розвиток соціальних компетентностей учнів.

Створювалися умови для формування, вивчення та поширення позитивного досвіду вчителів шляхом участі педагогів у роботі шкільного та міських  МО,  у міських семінарах-практикумах, методичному тижні, всеукраїнських вебінарах відомих науковців та вчителів-практиків, взаємовідвідування уроків.

Завдяки цьому здійснювалося формування позитивної мотивації педагогів до реалізації розвитку інноваційної особистості, здатної до самореалізації.

В  результаті переорієнтації методичної роботи з теоретико-практичної на практичну підсилився практичний аспект методичної роботи. Поряд із теоретичним висвітленням новітніх питань методики викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу на практиці засвоювалися прийоми та методи, що допомагають здобувачам освіти соціалізуватися у сучасному освітньому просторі.

 Учителі узагальнили спостереження за використанням новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації. На засіданні МЛ представили  практичний досвід роботи вчителі: Кардашова І. В. (урізноманітнення форм і методів роботи на етапі мотивації), Гурська І. Й. (роль етапу рефлексії у формуванні умінь та навичок учнів), Скуріхіна Т. П. (види креолізованих текстів), Волошиненко Л. В. (організація роботи у групах на етапі сприймання навчального матеріалу із застосуванням підручника).

Педагоги залучили вихованців до різноманітних конкурсів.

Українська мова та література

Міська олімпіада:

Гурська І. Й. – Репа А. (9-А) – ІІІ місце;

Білоус В. М. – Гаврилов Д. (10-А) – ІІІ місце;

Мирошниченко А. Г. – Бабко В. (11-Б) – 10 місце.

Конкурс ім.. П. Яцика:

Кирсань Н. П. – Якушенко М. (6-Б) – І місце (міський рівень)

Конкурс. Ім.. Т. Г. Шевченка: Гурська І. Й. – Місюра П.

Конкурс «Ідеї НУШ в дії» (міський) – Білоус В. М., 4 місце.

Зарубіжна література

Конкурс «Sunflower»:

загальна кількість учасників - 78 (Скуріхіна Т. П.  – 24,  Шелочиліна С. М. -  43, Єршова Н. М. – 8 (результати  - у лютому).

Переможці – Котляр А. (11-А), Харьковська О. (6-Б) дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня.

Творчий конкурс  «Ода Олімпійським іграм»:

Куляк Б., учень 11-А класу (вчитель Скуріхіна Т. П.) – робота пройшла на обласний рівень.

Історія, правознавство

Волошиненко Л. В.:

 • «Ми – патріоти України» - 12 учнів;
 • «Я козацького роду» - 12 учнів; олімпіада «НаУрок» - 30 учнів.

Місюра Н. В. :

 • «Я  -людина» - 14 учнів

Вчителі історії підготували учнів до захисту наукових робіт у МАН:

 • Волошиненко Т., 11-А -  І місце в номінації «Історія» – науковий керівник Волошиненко Л. В.
 • Пуцова А., 10-Б  - ІІ місце на міському етапі у номінації «Правознавство» - науковий керівник Місюра Н. В.

Участь у виставках:

 • Місюра Н. М., Скуріхіна Т. П. «Сучасні заклади освіти – 2020» – у роботах розглядається компетентнісний підхід до викладання гуманітарних предметів та пропонуються шляхи вдосконалення  формування певних компетентностей в учнів.
 • Місюра Н. В. -«EDU_FEST Dnipro–2020» - «Формування громадянських компетентностей на уроках суспільно-гуманітарного циклу» в номінації «Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» як засіб інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів».

З кожним роком зростає кількість учнів, що беруть участь у різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсах, підвищується їх результативність.

Зростає також активність учителів щодо участі в різноманітних методичних проектах, вебінарах, онлайн-курсах, які сприяють зростанню методичної та психологічної грамотності педагогів.

Усі вчителі здійснювали дистанційне навчання – створені особисті сайти  чи блоги, налагоджений зворотній зв'язок з учнями та батьками.

Але попри всі досягнення, не перший рік поспіль в методичній роботі залишаються недоліки, які все ще не виправлені: відсутність чіткої системи взаємовідвідування уроків та недостатня взаємодія з МО початкових класів.

Керівник МЛ                                                                                                                            Т. Скуріхіна