Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу


Науково-методичний проєкт методичної лабораторії вчителів суспільно-гуманітарного циклу

 

Урізноманітнення та вдосконалення форм і методів роботи з метою розвитку самоефективної особистості

 

 Завдання на третьому, підсумковому,

етапі роботи над науково-педагогічним проєктом

 

2022-2023 р.

  • Узагальнення педагогічного досвіду з розвитку основних компонентів самоефективності учнів.
  • Розробка дидактичних матеріалів.
  • Комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку особистості учнів.
  • Включення педагогів у систему науково-дослідної роботи, накопичення досвіду використання різних форм організації навчального процесу.

Тематика заходів 2022-2023 навчальний рік

Назва заходу

Дата

Відповідальний

1

Заходи до Дня українського козацтва

жовтень

учителі історії

2

Участь у шкільних олімпіадах «Інтелект – 2022»

жовтень-листопад

учителі

3

Участь у міжнародній виставці «Інноватика в освіті»

жовтень

Гурська І. Й., вчителі

 

4

Конкурс знавців української мови імені           П. Яцика

листопад

учителі української мови

5

Тиждень суспільно-гуманітарних наук ( за окремим планом)

листопад

Скуріхіна Т. П., вчителі

6

День української писемності та мови (за окремим планом)

листопад

учителі української мови

7

Участь у новорічних та Різдвяних святах

грудень-січень

Мирошниченко А. Г., Волошиненко Л. В.

 

8

Участь у Дні Соборності України

4-й тиждень січня

учителі історії

9

Участь у 14-й міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»

січень-березень

Гурська І. Й., вчителі

10

Участь у всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот»

лютий

Білоус В. М.

11

Літературна вітальня до Дня Святого  Валентина

2-й тиждень лютого

Мирошниченко А. Г.

12

Участь у всеукраїнському конкурсі «Соняшник»

березень

Кирсань Н. П.

13

Заходи до Шевченківських днів (за окремим планом)

березень

учителі української мови

14

Участь у всеукраїнському конкурсі «Лелека»

березень

Волошиненко Л. В.

15

Участь у Всесвітньому дні книги

квітень

бібліотекарі,         Кирсань Н. П.

Аналіз роботи за 2021-2022 навчальний рік

У 2021-2022 н. р. вчителі МЛ працювали на другому етапі обласного науково-педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», обравши для дослідження вчителями МЛ такий аспект: «Урізноманітнення та вдосконалення форм і методів роботи з метою розвитку самоефективності особистості».

Педагоги продовжили реалізацію основних завдань законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції літературної освіти, Національної доктрини розвитку освіти у 21 столітті щодо формування і розвитку соціально зрілої, творчої особистості зі свідомою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Робота була спрямована на:

  • організацію практичних заходів з метою обміном інформацією з проблеми, визначення освітніх стратегій розвитку самоефективної особистості в умовах традиційної та дистанційної форм навчання;
  • запровадження новітніх педагогічних стратегій та технологій і узагальнення досвіду вчителів з їх використання;
  • розробку та апробацію методів і методик діагностики рівня компонентів, які характеризують самоефективність учнів школи 2-го та 3-го ступеня;
  • на розробку програм педагогічного моніторингу. 

Створювалися умови для формування, вивчення та поширення позитивного досвіду вчителів шляхом участі педагогів у роботі шкільного та міських  МО,  у міських та обласних  вебінарах-практикумах, методичному тижні, всеукраїнських вебінарах відомих науковців та вчителів-практиків, освітянських конкурсах та виставках.

Завдяки цьому здійснювалося формування позитивної мотивації педагогів до реалізації розвитку самоефективної особистості.

Учителі продовжили вивчення актуальних питань змішаного навчання, формування ключових компетенцій учнів, запровадження наскрізних змістовних ліній на уроках.

Організація методичної роботи була спрямована на прагнення зацікавити педагогів до роботи  в умовах Нової Української Школи. Майже всі учителі пройшли курсову перепідготовку з питань роботи у 5-х класах НУШ у 2022-2023 н. р. На уроках вчителі намагалися створити атмосферу співпраці, творчості, тим самим стимулюючи вихованців до саморозвитку.

На засіданнях МО обговорювалися новітні досягнення педагогіки та методики викладання предметів, на практикумах та тренінгах учителі набували певних умінь та навичок.

Виступи вчителів на педрадах та МО продемонстрували глибоке осмислення кожним педагогом наукових ідей, що були трансформовані у практичній площині.

З кожним роком зростає кількість учнів, що беруть участь у різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсах, підвищується їх результативність.

Зростає також активність учителів щодо участі в різноманітних методичних проектах, вебінарах, онлайн-курсах, які сприяють зростанню методичної та психологічної грамотності педагогів.

Але попри всі досягнення, не перший рік поспіль в методичній роботі залишаються недоліки, які все ще не виправлені: недостатня взаємодія з МО початкових класів,  участь у виставках та конкурсах певною частиною вчителів МО та пасивність решти.