Творення людини – це найвища

Напруга всіх духовних сил: це і

Життєва мудрість, і майстерність,

І мистецтво.

(В. Сухомлинський)

 

Удосконалення планування роботи творчої групи школи

Процес планування здійснюється на діагностичній основі шляхом проведення щорічно у квітні-травні анкетування та його ретельної обробки.

Результати анкетування дають можливість визначити

 • проблемні, “вузькі” місця в професійній та фаховій діяльності вчителя,
 • побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи із педагогами,
 • обрати тематику в роботі над освітнім проектом закладу,
 • виділити акценти в роботі методичних об’єднань школи,
 • спланувати індивідуальну роботу з кожним із педагогів.

Планування здійснюється в довільній формі, але обов’язково охоплює наступні питання:

 • робота над методичним проектом школи,
 • робота з обдарованими дітьми,
 • професійна адаптація молодих вчителів,
 • організації позакласної, дослідницької, пошукової роботи вчителів, їхню самоосвіту,
 • визначення напрямків взаємоосвітньої діяльності педагогів,
 • мотивація та формування інноваційної діяльності учасників освітнього процесу.

 

ПЛАН

роботи творчої групи

загальноосвітньої школи №30

на 2020 – 2021 н.р.

 

зміст роботи

 

блок*

термін

відповідає

1.

Аналіз роботи шкільної творчої групи за 2020 – 2021 н.р.

Вивчення пріоритетних напрямків роботи над методичною проектом школи.

Ознайомлення з планом роботи на 2019-2020 н.р.

Співбесіда з учителями та надання практичної допомоги у виборі теми для поглибленої роботи педагогів за індивідуальною тематикою з урахуванням вимог Нової української школи.

 

Ввідне засідання

вересень

 Члени творчої групи,

Тімофеєва Т.В.

2.

Мультимедійний практикум:  «Інтерактивна взаємодія- онлайн  та офлайн  -між учасниками освітнього процесу»

 

Пізнавальна діяльність

листопад

Члени творчої групи

Тімофеєва Т.В.

Епштейн О.Д.

Кирсань Н.П.

 

3.

Педагогічний дайджест : «Сучасний урок: у пошуках натхнення»

 

Тематична діяльність

січень

Члени творчої групи, Соломоненко Т.І.

4.

Педагогічна мозаїка:  «Життєві компетентності, або формуємо свідоме ставлення до навчання»

Тематична діяльність

березень

Гриценко Л.В.

Кусайко Н.С.

Члени творчої групи

5.

Аналіз роботи творчої групи.

Моніторинг щодо визначення завдань методичних служб школи на 2020-2021 н.р.

 

Узагальнююча

діяльність

травень

Члени творчої групи,

Тімофеєва Т.В.

*  за методичними рекомендаціями ДАНО, в роботі впроваджено блочно-модульний підхід

 


Реалізація інноваційного підходу

в роботі творчої групи

 (2020-2021 н.р.)

 

Блочно-модульний підхід за трьома напрямками (блоками діяльності):

 1. “Пізнавальна діяльність”,
 2. “Тематична діяльність”,
 3. “Узагальнююча діяльність”.

 

 

Блок “Пізнавальна діяльність”  має на меті формування свідомості педагогів, відкритої до вирішення освітніх проблем. Така робота передбачає вивчення нових педагогічних ідей і технологій. Вирішення цих завдань найефективніше реалізується через такі традиційні форми методичної роботи, як: семінари, педагогічні читання, методичні оперативки, самоосвіту, індивідуальні консультації тощо.

 

Блок “Тематична діяльність” передбачає окреслення шляхів вирішення актуальних проблем у роботі педагогів, основні напрямки реалізації навчально-методичної проблеми, запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Члени творчої групи на даному етапі оволодівають практичним вміннями і навичками інноваційної педагогічної діяльності.

 

Блок “Узагальнююча діяльність”. Проявляється у закріпленні позитивного інноваційного досвіду, впровадженні нових педагогічних технологій, що обговорюються на засіданнях творчої групи, фестивалі педагогічних ідей, методичних естафетах, творчих звітах.

 


 

Алгоритм роботи вчителя

за індивідуальною схемою самоосвіти

(2020 – 2021 навчальний рік)

I.       Підготовчий етап:

 • самоаналіз власної професійної діяльності;
 • визначення ступеня відриву між реальним рівнем компетентності й вимогами суспільства до рівня педагогічної діяльності;
 • формулювання власної проблеми;
 • аналіз літератури з теми;
 • аналіз досвіду впровадження даної теми в практику.

II.      Творчий етап:

 • осмислення, узагальнення вивченої літератури;
 • експериментальна перевірка нових ідей, методів роботи, техно­логій навчання; використання їх на практиці;
 • проведення відкритих уроків, майстер-класів;
 • самоконтроль, самоперевірка ефективності власної діяльності.

 

ІІІ.   Аналітико-узагальнюючий етап:

 • аналіз виконання поставлених завдань;
 • постановка мети її вивчення;
 • визначення основних питань, які потребують вивчення в процесі самоосвіти;
 • складання списку літератури;
 • вибір конкретних питань для самоперевірки;
 • визначення практичних завдань, які будуть реалізовані в навчаль­но-виховному процесі після опрацювання теми (методична розробка, реферат, доповідь, опис досвіду тощо).