Творення людини – це найвища

Напруга всіх духовних сил: це і

Життєва мудрість, і майстерність,

І мистецтво.

(В. Сухомлинський)

Удосконалення планування роботи творчої групи школи

Процес планування здійснюється на діагностичній основі шляхом проведення щорічно у квітні-травні анкетування та його ретельної обробки.

Результати анкетування дають можливість визначити

 • проблемні, “вузькі” місця в професійній та фаховій діяльності вчителя,
 • побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи із педагогами,
 • обрати тематику в роботі над освітнім проектом закладу,
 • виділити акценти в роботі методичних об’єднань школи,
 • спланувати індивідуальну роботу з кожним із педагогів.

Планування здійснюється в довільній формі, але обов’язково охоплює наступні питання:

 • робота над методичним проектом школи,
 • робота з обдарованими дітьми,
 • професійна адаптація молодих вчителів,
 • організації позакласної, дослідницької, пошукової роботи вчителів, їхню самоосвіту,
 • визначення напрямків взаємоосвітньої діяльності педагогів,
 • мотивація та формування інноваційної діяльності учасників освітнього процесу.

Учитись важко, а учить – ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти,

Як дітям віддаєш найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

(П. Сингаївський) 

Етапи роботи

над науково-методичним проектом

( 2015-2020 роки)

 • Підготовчий
 • Організаційно-моделюючий
 • Креативний
 • Коригуючий
 • Підсумковий

ПЛАН

роботи творчої групи

загальноосвітньої школи №30

на 2019 – 2020 н.р.

зміст роботи

блок*

термін

відповідає

1.

Аналіз роботи шкільної творчої групи за 2018 – 2019н.р.

Вивчення пріоритетних напрямків роботи над методичною проектом школи.

Ознайомлення з планом роботи на 2019-2020 н.р.

Співбесіда з учителями та надання практичної допомоги у виборі теми для поглибленої роботи педагогів за індивідуальною тематикою з урахуванням вимог Нової української школи.

Ввідне засідання

вересень

 Члени творчої групи,

Тімофеєва Т.В.

2.

Теоретичне дослідження з використанням ІКТ:  «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського: практичне впровадження в освітній процес»

Пізнаваль-

на діяльність

листопад

Члени творчої групи

Тімофеєва Т.В.

Епштейн О.Д.

Кирсань Н.П.

3.

Майстер-марафон : «Упровадження ІКТ в освітній процес: досвід, досягнення, перспективи»

Тематична діяльність

січень

Члени творчої групи

4.

Педагогічна мозаїка:  «Педагогічна майстерність як мета і результат професійного саморозвитку вчителя»

Тематична діяльність

березень

Соломоненко Т.І.

Гриценко Л.В.

Кусайко Н.С.

Члени творчої групи

5.

Аналіз роботи творчої групи.

Моніторинг щодо визначення завдань методичних служб школи на 2019-2020 н.р.

Узагаль-нююча

діяльність

травень

Члени творчої групи,

Тімофеєва Т.В.

*  за методичними рекомендаціями ДАНО, в роботі впроваджено блочно-модульний підхід

Реалізація інноваційного підходу

в роботі творчої групи

 (2019-2020н.р.)

Блочно-модульний підхід за трьома напрямками (блоками діяльності):

 1. “Пізнавальна діяльність”,
 2. “Тематична діяльність”,
 3. “Узагальнююча діяльність”.

Блок “Пізнавальна діяльність” має на меті формування свідомості педагогів, відкритої до вирішення освітніх проблем. Така робота передбачає вивчення нових педагогічних ідей і технологій. Вирішення цих завдань найефективніше реалізується через такі традиційні форми методичної роботи, як: семінари, педагогічні читання, методичні оперативки, самоосвіту, індивідуальні консультації тощо.

Блок “Тематична діяльність” передбачає окреслення шляхів вирішення актуальних проблем у роботі педагогів, основні напрямки реалізації навчально-методичної проблеми, запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Члени творчої групи на даному етапі оволодівають практичним вміннями і навичками інноваційної педагогічної діяльності.

Блок “Узагальнююча діяльність”. Проявляється у закріпленні позитивного інноваційного досвіду, впровадженні нових педагогічних технологій, що обговорюються на засіданнях творчої групи, фестивалі педагогічних ідей, методичних естафетах, творчих звітах.

Проведено засідання творчої групи школи на тему: «Упровадження ІКТ в освітній процес: досвід, досягнення, перспективи».

ДИВИТИСЯ