План

заходів щодо запобігання корупції на 2022-2023 рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Впроваджувати виконання Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Адміністрація закладу

2.

Провести тематичні бесіди, інформаційно-методичні наради з питань роз'яснення антикорупційного законодавства в Україні

До 25.12.2022р.

Кардашова І.В., Волошиненко Л.В.

3.

Налагодити систему ефективного контролю з боку керівництва щодо запобігання помилок з кадрових питань

Постійно

Кардашова 1.В.

4.

Встановити обмеження щодо роботи близьких осіб у підпорядкуванні:

  • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,
  • обмеження щодо використання службового становища,
  • обмеження щодо подарунків, зокрема одержання подарунка, якщо особа, що дарує знаходиться у підпорядкуванні обдарованої особи

Постійно

Адміністрація

закладу

5.

Оприлюднювати інформацію щодо надходження дарунків на батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету

Постійно

Горбенко С.І., Соломашенко Л.М.

6.

Визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

До 02.02.2022р.

Кардашова І.В.

7.

Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівника

Постійно

Адміністрація закладу

8.

Ведення обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

Постійно

Волошиненко

Л.В.

9.

Забезпечення дотримання Правил етичної поведінки

Постійно

Адміністрація закладу

10.

Забезпечення оперативного реагування на звернення, скарги, пропозиції громадян

Постійно

Кардашова І.В.

 

Нормативно-правова база щодо протидії корупції

 

Організація роботи із зверненнями громадян

          Високий професіоналізм, компетентність та людяність — це ті основні риси, якими має володіти кожен з нас. З професіоналізмом і компетентністю нібито все зрозуміло. А от що таке людяність?  На нашу думку, людяність — це любов, повага до людини, вміння спілкуватися, готовність допомогти. Вона проявляється у повсякденних непомітних вчинках. Тепле привітання з кожним, усміхнене обличчя — це теж людяність. Людяність дає змогу уникнути конфліктів, успішно розв’язати справи. Завдяки їй легше спілкуватися з колегами, батьками і, звісно ж, із громадянами, які звертаються до керівника навчального закладу та його помічників з різних питань.